นายโสมนัส ศรีขวัญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดงาม

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » ลูกเสือสามัญโรงเรียนบ้านหาดงาม
จำนวนผู้เข้าชม : 28 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 06 ก.พ. 2563

ลูกเสือสามัญโรงเรียนบ้านหาดงาม ปีการศึกษา 2562
วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563