นายโสมนัส ศรีขวัญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดงาม

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Day camp ลูกเสือสำรอง ป.๑-๓ โรงเรียนบ้านหาดงาม วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
จำนวนผู้เข้าชม : 24 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 05 ก.พ. 2563

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Day camp ลูกเสือสำรอง ป.๑-๓ โรงเรียนบ้าานหาดงาม วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓