นายโสมนัส ศรีขวัญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดงาม

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
12 - 13 มี.ค. 63
ประชุมทดสอบ
สพป.สฎ. 1
นายเอกลักษณ์, นายธนาวุฒิ
ชื่อเรื่อง : ประชุมทดสอบ
วันที่ : 12 - 13 มี.ค. 63
สถานที่ : สพป.สฎ. 1
ที่หนังสือ : ศธ 04163/656
เลขหนังสือรับ : บท 445
ผู้รับผิดชอบ : นายเอกลักษณ์, นายธนาวุฒิ
รายละเอียด :
หน้า 1 / 1 (ทั้งหมด 1 รายการ)