นายโสมนัส ศรีขวัญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดงาม

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
กิจกรรมของโรงเรียน
โครงการครู D.A.R.E. เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
16 ก.ย. 2563
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 ชั้นอนุบาล1-2 และ ป.1-3
24 ก.ค. 2563
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.4-6
23 ก.ค. 2563
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
03 มิ.ย. 2563
ลูกเสือสามัญโรงเรียนบ้านหาดงาม
06 ก.พ. 2563
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Day camp ลูกเสือสำรอง ป.๑-๓ โรงเรียนบ้านหาดงาม วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
05 ก.พ. 2563
กิจกรรมเปลี่ยนใหม่ให้น้องปีที่ 2
16 ธ.ค. 2562
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
05 ธ.ค. 2562