นายโสมนัส ศรีขวัญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดงาม

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
กิจกรรมของโรงเรียน
ลูกเสือสามัญโรงเรียนบ้านหาดงาม
06 ก.พ. 2563
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Day camp ลูกเสือสำรอง ป.๑-๓ โรงเรียนบ้านหาดงาม วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
05 ก.พ. 2563
กิจกรรมเปลี่ยนใหม่ให้น้องปีที่ 2
16 ธ.ค. 2562
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
05 ธ.ค. 2562